Wie zijn wij en wat geloven wij

 

Sinds 1 januari 2017 heten wij de Protestantse Gemeente Boerakker. Als gemeente zijn we aangesloten bij de PKN, de Protestantse Kerk Nederland.

De naam protestantisme is begin 1517 ontstaan, precies 500 jaar geleden. Maarten Luther kwam toen met zijn 95 stellingen als “protest”tegen de Rooms-Katholieke Kerk.

Het nieuwe logo van onze kerk met de openstaande deuren, bedoeld als welkom voor iedereen die de kerkdiensten wil bezoeken.

Buiten de diensten komen we bij elkaar d.m.v. verschillende verenigingen en activiteiten. Ook op persoonlijk vlak kunnen we contact met elkaar houden door te appen,mailen, bellen of een bezoekje te brengen.

 

Omzien naar elkaar is een invulling als opdracht van naastenliefde.

De basis onder dit alles is het geloof in God. Over Hem kunnen we lezen in de Bijbel. We geloven dat Hij ons door zijn Zoon Jezus heeft laten zien wie Hij voor ons wil zijn: betrokken op deze wereld, Zijn schepping en vol van liefde, zorg, bezorgdheid, goedheid en vergeving.

Zo willen ook wij in deze wereld staan, met vallen en opstaan willen we in het voetspoor van Jezus lopen.

We vertrouwen er op dat we van God steeds weer nieuwe levenskracht zullen krijgen, als we daarom bidden en daarop durven te hopen. ‘Geloof, hoop en liefde’, dat zijn de kernwaarden die de Bijbel ons aanreikt.

 Namens de Kerkraad. S.Evenhuis. vz.