Welkom

Welkom op de site van PKN Boerakker. Deze site is in aanbouw en wordt de komende tijd uitgebreid. Voor suggesties en vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Vanaf 1 juli mogen we weer naar de kerk, maar wel met gebruiksplan in de anderhalve meter samenleving. Leest u dit alstublieft goed door.

Zo hopen we toch weer samen kerkdiensten te houden.

Kort gezegd: houd afstand, houdt u aan de regels en gebruik uw gezondverstand.

U kunt hier het protocol raadplegen.

Namens de kerkenraad,
S Evenhuis

‘Heer wees mij nabij’

 

Heer,
ik kom tot U
met een hart vol vragen
verdriet en twijfel
de chaos in mijn denken
de onzekerheid in mijn bestaan
de pijn in mijn hart
om het verdriet
van dierbaren om mij heen
alles
is ineens
zo anders geworden
help mij
laat mij
er niet aan
ten onder gaan
U lijkt zover weg
ik voel me zo alleen
terwijl ik ten diepste weet
U laat mij niet alleen
o Heer,
kom mij tegemoet
houd mij vast
zodat ik gesterkt
door de kracht
van Uw nabijheid
verder kan gaan

Rita Renema-Mentink (uit: De Ander, gedachten, gedichten en gebeden)