Welkom

Welkom op de site van PKN Boerakker. Deze site is in aanbouw en wordt de komende tijd uitgebreid. Voor suggesties en vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Geen dienst

Vanwege het Corona-virus zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen

Tot 1 juni 2020 kunnen we elkaar niet ontmoeten in ons kerkgebouw.

Er worden geen reguliere kerkdiensten gehouden.

Het licht van Christus blijft branden

De Paaskaars van 2020 wordt aangestoken door Jos de Goede

 

 

‘Heer wees mij nabij’

 

Heer,
ik kom tot U
met een hart vol vragen
verdriet en twijfel
de chaos in mijn denken
de onzekerheid in mijn bestaan
de pijn in mijn hart
om het verdriet
van dierbaren om mij heen
alles
is ineens
zo anders geworden
help mij
laat mij
er niet aan
ten onder gaan
U lijkt zover weg
ik voel me zo alleen
terwijl ik ten diepste weet
U laat mij niet alleen
o Heer,
kom mij tegemoet
houd mij vast
zodat ik gesterkt
door de kracht
van Uw nabijheid
verder kan gaan

Rita Renema-Mentink (uit: De Ander, gedachten, gedichten en gebeden)